bàn làm việc giá tại kho -01374

1.100.000  1.000.000