giường gỗ công nghiệp mdf -01340

5.000.000  4.800.000